im电竞下注

ENGLISH | 院长信箱 | 书记信箱
导师介绍

博导:

      人体解剖学与组织胚胎学 :宋 健   汪 琳   符 辉

      免疫学:

      病原生物学:章晓联   何 立   候 炜   董惠芬      

                              李 晖   朱 帆   周 蕊   孙晓平   孙桂鸿     

      病理学与病理生理学:         

      药物毒理学:             

      生理学: 

      生物化学与分子生物学:喻 红   武栋成   张百芳   武军驻  

      遗传学:李 枫   

硕导:

      人体解剖学与组织胚胎学 :          田宗文      

      免疫学:      

      病原生物学:   蒋 洪          

                              

                           

      微生物学:    

      病理学与病理生理学:刁路明   刘永明   

                                        

      药理学:     

      药物毒理学:    

      生理学: 

      生物化学与分子生物学:张百芳   武军驻   彭芳芳   汪炳华       

                                             

      遗传学:

      生物医学工程:

      口腔基础解剖:孟